The Divan-Like Little-Girl

Life Is Just A Tire Swing

Miljövänligt bränsle

Jag har jobbat med transport av biobränsle i Borlänge under en längre tid nu och det är ett bra jobb faktiskt. Jag gick en utbildning för att kunna hantera den här sortens gods och det har gett mig många möjligheter till jobb. Jag valde dock att arbeta med biobränsle eftersom det är något somjag vill stödja och vara en del av. Jag vill vara med och göra att det blir mer och mer tillgängligt att välja det miljövänliga bränslealternativet och på så sätt bidra till att miljön inte far lika illa.